แพร์ แมร์เทสอัคเคอร์

ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อเต็ม แพร์ แมร์เทสอัคเคอร์ วันเกิด 29 กันยายน ค.ศ. 1984 (32 ปี) สถานที่เกิด ฮันโนเวอร์, เยอรมนีตะวันตก ส่วนสูง 1.98 เมตร (6.5 ฟุต)[1] ตำแหน่ง … Continue reading แพร์ แมร์เทสอัคเคอร์